Mellan Libanon och Hizbollah: En Upptrissad SituationArtikeln handlar om den eskalerande konflikten mellan Israel och Hizbollah, där hot om ett ”fullskaligt krig” har framförts. En nio minuter lång drönarfilm publicerades av Hizbollah, som påstås visa israelisk infrastruktur i staden Haifa. Israel svarade med hot om att ändra spelreglerna gentemot Hizbollah och Libanon, och hotade med förstörelse om ett krig bryter ut. Samtidigt besökte det amerikanska sändebudet Amos Hochstein Libanon i ett försök att de-eskalera konflikten. Stridigheterna har pågått dagligen sedan den 7 oktober, med över 2 100 militära insatser mot Israel enligt Hizbollah. Många har dödats i striderna, både soldater och civila, vilket har lett till ökande spänningar i området.