2 000 barn dör varje dag på grund av luftföroreningar.Artikeln berättar om en rapport från det amerikanska forskningsinstitutet Health Effects Institute som visar att nästan 2 000 barn dör varje dag på grund av hälsoproblem orsakade av luftföroreningar. Totalt dog 8,1 miljoner människor av luftföroreningar under 2021, vilket motsvarar ungefär tolv procent av alla dödsfall. Luftföroreningar är därmed den näst högsta riskfaktorn för att dö i förtid, efter högt blodtryck. Särskilt små barn är känsliga för luftföroreningar, och över 700 000 barn under fem år dog på grund av dem, varav över 500 000 på grund av matlagning inomhus med kol eller ved i främst Afrika och Asien. Rapporten betonar att luftföroreningar är ett problem som kan lösas, och Pallavi Pant, global hälsochef på institutet, kommenterar att åtgärder behövs för att minska dessa dödsfall.