Mejlkorrespondens avslöjar: Hetsig tidspress och oro under ombyggnaden av gasbussarna


SVT har tagit del av över 300 mejl mellan en KLT-tjänsteman och de två företag som ansvarade för ombyggnationerna av Fiat Ducat-minibussarna mellan 2018 och 2024.

Mejlen från 2018 och 2019 visar att ombyggnationen av bussarna var präglad av tidspress och svårigheter med att minska vikten på fordonet.

Trafikföretagen i Kalmar län hade lämnat in sina anbud i upphandlingen och planerade att använda de ombyggda Fiat Ducato-bussarna trots att fordonen ännu inte var färdiga.

Förslag om att avbryta upphandlingen

En KLT-tjänsteman föreslog att upphandlingen borde avbrytas och göras om, med en förändring från biogas till HVO (biodiesel), eftersom fordonet enligt tjänstemannen inte var optimalt för resenärerna i Kalmar län.

Även om tjänstemannens förslag diskuterades fortsatte arbetet med att färdigställa bussarna med kravet på biogas trots att upphandlingen var avslutad.

Intensiv ombyggnation av gasbussar

Målet var att få bussarna i trafik senast den 1 januari 2020, men detta visade sig vara mycket stressigt.

I ett internt mejl från den 30 september 2019 beskrivs hur företaget som var ansvarigt för att byta ut gastankarna på bussarna behövde bygga om en bil per dag istället för två fordon per vecka som tidigare planerats.

SVT har försökt få en kommentar från de berörda företagen samt Fiat-återförsäljarna, men dessa har valt att avstå från att kommentera.