Vem röstade emot EU:s naturrestaureringslag?EU:s naturrestaureringslag har äntligen fått godkänt av medlemsländerna, trots tidigare kontroverser och tveksamheter från vissa länder. Österrikes miljöminister gick emot sin regeringschef och stödde förslaget, vilket var avgörande för att majoriteten av länderna skulle rösta för det. Sverige, tillsammans med Polen, Italien och Finland, röstade emot förslaget. Lagen syftar till att återställa minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och att samtliga ekosystem ska vara återställda år 2050. Trots motstånd och förhalningar ser det nu ut som att lagförslaget äntligen har fått grönt ljus.