Kvar i häktet i nästan ett år utan rättegångEn man som hade blivit dömd till fängelse fick ingen plats på anstalt och blev istället kvar i häkte i nästan ett år. Justitieombudsmannen (JO) har nu riktat skarp kritik mot Kriminalvården för det inträffade. Trots att mannen inte hade några restriktioner fick han sitta isolerad och kunde inte träffa andra intagna. Dessutom saknade hans cell en toalett och han fick inte ta emot besök under sex veckor på grund av platsbrist i besöksrummen.

Mannen satt först i häkte i Sollentuna innan han flyttades till Norrköping där han tillbringade åtta månader i häkte. Efter nästan ett års tid som fängelsedömd blev han äntligen placerad på anstalt, vilket inte överensstämmer med tidsfristerna enligt strafftidslagen.

JO har nu framfört allvarlig kritik mot Kriminalvården, även om de noterar att åtgärder har vidtagits och försök har gjorts för att få mannen omplacerad till ett gemensamhetshäkte.