Männen firar medan kvinnor planerar midsommarfesten.En färsk undersökning genomförd av Novus och Make Equal visar på en tydlig könsfördelning när det gäller ansvaret för midsommarfirandet. Kvinnor tar oftare än män större ansvar för planering och organisering av midsommarfesten, enligt undersökningen. Resultaten visar att hälften av kvinnorna anser att de tar större ansvar än sina partners, medan bara en av tio män är av samma åsikt. Dessutom visar undersökningen att majoriteten av männen upplever att ansvaret är jämnt fördelat, medan kvinnor tycker att de drar det tyngsta lasset.

Enligt Lina Karlsson, en rådgivare på Novus, visar resultaten på hur olika män och kvinnor uppfattar ansvarsfördelningen kring midsommarfirandet. Männen anser att ansvaret är jämnt fördelat, medan kvinnor upplever att de tar större ansvar. Karlsson menar att detta mönster är kopplat till föråldrade normer och förväntningar som styr oss, oavsett kön. För att förändra detta behöver vi synliggöra och prata om dessa osynliga normer och förväntningar.

Sammanfattningsvis visar undersökningen på en tydlig könsfördelning när det kommer till ansvaret för midsommarfirandet, och pekar på behovet av att belysa och ifrågasätta förlegade normer som styr vårt beteende.