Norsk polis utreder hedersmord: "Allvarligt"Enligt en rapport från rikskriminalpolisen Kripos i Norge finns det minst ett 20-tal mord som är misstänkta hedersmord. Dessa brott antas ha begåtts på grund av hedersrelaterade motiv och har skapat oro i landet. Det är viktigt att myndigheterna tar itu med denna problematik för att stoppa sådana brott från att fortsätta inträffa. Hedersmord är ett allvarligt brott som strider mot mänskliga rättigheter och måste bekämpas på alla nivåer i samhället.