Tilldelning av ytterligare medel för kalkning av försurade sjöar.Artikeln handlar om att Havs- och vattenmyndigheten (Hav) skjuter till tio miljoner kronor till länsstyrelserna för att kunna fortsätta arbetet med kalkning av sjöar och vattendrag. Prisökningar på kalk har gjort arbetet mot försurade vattenområden dyrare, och detta extra bidrag ska hjälpa till att mildra effekterna av dessa ökade kostnader. Utredaren Mårten Gustafsson på Hav menar att detta bidrag är nödvändigt för att säkerställa att kalkverksamheten kan fortsätta utan dramatiska nedskärningar.

Förutom det extra bidraget för kalkning kommer även extra medel till restaurering av vattenmiljöer och insatser mot invasiva arter i vatten. Totalt sett kommer det att skjutas till 22 miljoner kronor för att stödja dessa åtgärder.

Försurning av vatten innebär att pH-värdet minskar över tid, vilket kan ha negativa effekter på ekosystemet. Kalkningen av sjöar och vattendrag startade i Sverige på 1970-talet för att motverka dessa effekter, och det är fortfarande en viktig åtgärd för att bevara våra vattenområden.