Krav från politiker på Gotland om stöd till vårdenEnligt en artikel publicerad den 21 juni 2024 har åtta lokala partiföreträdare på Gotland skrivit på Svenska Dagbladets debattsida och krävt att staten bör hjälpa till med de extra kostnader som uppstår på grund av att driva både kommun och region samtidigt på en ö. Gotland, med en befolkning på cirka 61 000 personer, har kämpat för att hålla vården kostnadseffektiv på grund av de speciella förutsättningarna som kommer med att vara en ö. Politikerna uttrycker oro över att de har varit tvungna att göra stora nedskärningar inom områden som äldreomsorg, förskola och skola för att klara av att finansiera sjukvården. De föreslår att staten antingen inför ett ö-tillägg för att ge extra resurser till vården, att integrera Gotlands vården i en annan region, eller att staten tar över ansvaret för sjukvården på ön. Partierna i regionfullmäktige ser detta som ett vägskäl där de inte längre klarar av att uppfylla sina uppdrag på egen hand.