Ny dinosaurie upptäckt med likheter till LokeEn ny dinosaurie har nyligen upptäckts i USA. Dinosaurien, som har fått namnet Lokiceratops, var en växtätare med imponerande stora horn. Paleontologerna Mark Loewen och Joseph Sertich identifierade och döpte dinosaurien, som nu visas upp på Evolutionsmuseet i danska Maribo.

Loewen förklarar att de valde att ge dinosaurien namnet Lokiceratops eftersom den nu lever permanent i Danmark och påminner om den nordiska guden Loke med sina horn som liknar asagudens gyllene hjälm. Lokiceratops hittades redan 2019 i norra Montana i USA, nära gränsen till Kanada, under en kommersiell utgrävning. Enligt Sertich var det viktigt att köpa fyndet för att rädda det och göra det tillgängligt för forskare i framtiden.

Genom att rekonstruera dess skalle kunde man fastställa att Lokiceratops antagligen tillhör en ny sorts dinosaurie. Dinosaurien beräknas ha varit över sex meter lång och vägt cirka fem ton, vilket gör den till den största dinosaurien inom gruppen centrosauriner som har hittats i Nordamerika. Dess horn och benkragar är de största som hittats på en ceratopsdinosaurie.

Upptäckten av Lokiceratops indikerar att forntida arter utvecklades snabbt inom begränsade geografiska områden. Det visar också på regionala skillnader mellan arterna, eftersom dess nära släkting Triceratops levde ungefär tolv miljoner år senare och endast två olika arter av behornade dinosaurier fanns mellan Kanada och Mexiko.