Färre astmafall bland barn med bättre luftkvalitetArtikeln handlar om en ny studie som visar att bättre luftkvalitet leder till färre barn som drabbas av astma och mindre besvär för de barn som redan har sjukdomen. Studien följde nästan 2 400 barn i Stockholm fram till de fyllt 24 år och visade att de som växte upp i områden med lägre luftföroreningar hade en lägre risk att utveckla astma.

Professor Erik Melén, som är barnallergiläkare på Södersjukhuset i Stockholm och medförfattare till studien, betonar vikten av att minska exponeringen för luftföroreningar för att förbättra barns hälsa. De positiva effekterna av renare luft berodde bland annat på användningen av renare bränslen och införandet av miljözoner i Stockholm.

Genom att kartlägga luftföroreningar från barnens födsel till 8 års ålder kunde forskarna se att sänkta nivåer av föroreningar minskade risken för att barnen skulle drabbas av astma senare i livet. Resultaten av studien kommer att publiceras i tidskriften Annals of the American Thoracic Society och kan ha stor betydelse för framtida hälsoåtgärder och miljöpolitik för att minska astmabesvär hos barn.