Kvinnan som anlade branden på Ica Haga i Västerås led av allvarlig psykisk sjukdom och drabbades av lång väntan på vård i häktet


Efter brottet gjordes en undersökning på psykiatrin där kvinnan som vi valt att kalla ”Anna” inte bedömdes vara tillräckligt sjuk för att få psykiatrisk vård, och hamnade i häktet i Hinseberg i stället. Där fick hon sitta fram till i början av juni 2024, med undantag för en månads rättspsykiatrisk undersökning. I dag vårdas hon på rättspsykiatrisk avdelning i Sala.

Platsbrist i rättspsykiatrin

Rättsmedicinalverket menar att det råder stor brist på platser inom den svenska rättspsykiatrin.

Bristerna i psykiatrin i Västmanland

  • Adrian Russo, kriminalvårdschef på Hinseberg

    Fler isoleras i häkte och fängelse – anstaltschef: ”Det är en säkerhetsåtgärd”

  • Stephanie Bruksgård (M) och Ulrika Spårebo (S)

    Efter bristerna inom psykiatrin i Västmanland – politikerna oeniga om hyrpersonal

– Platsbristen gör att man väntar så länge som möjligt. För tio år sedan var det inte ovanligt att personer kunde föras över till rättspsykiatrin redan efter den rättspsykiatriska undersökningen, också på frivillig grund. Men det har skett en praxisförändring, säger psykiatrikern Axel Haglund vid Rättsmedicinalverket.

Kvinnans advokat menar att fallet sticker ut, och att han har upplevt att andra psykiskt sjuka brottsdömda har fått vård tidigare i processen. På rättspsykiatrin i Västmanland tillbakavisar man kritiken.

– Vi har tagit emot alla västmanlänningar som behöver vård i tid, säger verksamhetschef Björn Dahlström.

Den tiden Dahlström hänvisar till är när domen vunnit laga kraft, vilket är när domen inte kan överklagas.

Sattes i isoleringscell

Under ”Annas” första två månader i häktet placerades hon tre gånger i isoleringscell, enligt den rättspsykiatriska undersökningen. Anledningen till att hon isolerades var misskötsamhet.

”Anna” träffade läkare i häktet vid två dokumenterade tillfällen, som båda gångerna bedömde att hon inte var psykotisk. Men i den rättspsykiatriska undersökningen är slutsatsen att kvinnan lider av en psykossjukdom med vanföreställningar och psykotiska symtom. Trots detta fick hon vänta ytterligare drygt en månad på vård, efter att detta konstaterades.

Starta videon för att se detaljer om kvinnans situation i häktet, och höra kritiken från hennes anhöriga och advokat.