Rekordmånga sökande väntar på antagningsbesked – över 100 000 i kö


Enligt Åke Lernefalk, pressansvarig på Universitets- och högskolerådet ansvarig för Antagning.se, har det i år kommit in ett rekordstort antal ansökningar. Över 402 000 personer har sökt och väntar nu på besked om de har fått en plats. Beskeden kommer att skickas ut via mejl under dagen och det kommer att finnas möjlighet att läsa sitt antagningsbesked där.

Den höga trafiken på sidan beror på det stora antalet samtidiga besökare.

– Just nu är belastningen extremt hög eftersom antalet behöriga sökande har ökat med åtta procent jämfört med föregående år, då siffrorna redan var höga, säger Åke Lernefalk.

Det förväntas att trycket på sidan kommer att minska under dagen.

– Det är ingen anledning till panik. Man har över en vecka på sig att fundera över sitt beslut att anta eller inte anta en utbildningsplats, säger Åke Lernefalk.

Sista dagen att svara på antagningsbeskedet är den 19 juli.