Sverige är redan en betydande aktör inom NatoArtikeln handlar om Sveriges deltagande i ett Nato-toppmöte som medlem för första gången. Trots att Sverige vanligtvis ses som ett litet land, så har landet många positiva egenskaper att bidra med inom Nato-sammanhanget. Här är sex skäl till varför Sverige redan utgör en tung alliansmedlem:

1. Sverige har många invånare i jämförelse med många andra Nato-länder.
2. Sveriges försvarsmakt är stark och endast ett fåtal Nato-länder har en starkare.
3. Sverige har stor yta och endast några få Nato-länder täcker en större yta.
4. Sveriges försvarsutgifter som andel av BNP når redan det internationella målet på 2 procent, något som många andra Nato-länder inte gör.
5. Sverige bidrar också ekonomiskt med stöd till Ukraina och kommer att delta i olika Nato-operationer.
6. Sverige har unika militära förmågor såsom ett starkt flygvapen, ubåtskapacitet och internationellt erfarna förband.

Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson beskriver det entusiastiska mottagandet av Sverige i Nato och betonar vikten av vad Sverige har att bidra med till alliansen. Kristersson betonar att kombinationen av ödmjukhet och självsäkerhet är viktig för att göra Nato starkare. Jonson understryker att Sverige har unika förmågor som är till stor nytta för Nato och att Sveriges närvaro stärker alliansen geografiskt och förmågemässigt.