Articles for tag: Göteborg, Liseberg

Redaktionen

Oceana Exploderar Här

I denna artikel undersöker vi det dramatiska fenomenet när Oceana exploderar. Exploatering av våra hav och kustvatten har lett till allvarliga konsekvenser för marina ekosystem runt om i världen. Genom överfiske, föroreningar och klimatförändringar har havens biologiska mångfald och ekosystem hotats. Den explosiva ökningen av plastavfall i haven har orsakat betydande skador på marina djur ...